Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

DFS Podpoľanček zima 2015

DFS Podpoľanček


Šťastia, zdravia, dlhuô žitia vinšujeme Vám....


Predvianočné, adventné obdobie je bohaté na zvyky a rituály, ktoré mali priniesť  a zabezpečiť buď jednotlivcovi alebo celej rodine prosperitu v osobnom živote alebo  v hospodárstve. Každý jeden úkon, rituál či zvyk mal svoj hlboký zmysel, ktorý ľudia kedysi veľmi dobre poznali, čomu dnes tak nie je. Podstata a zmysel sa vytrácajú, preto by sme ich mali pripomínať.

Šťastia, zdravia dlhô žitia vinšujeme vám ... je názov vianočného zvykoslovného programu, ktorý je okrem vinšovania, spievania, koledovania sprevádzaný hovoreným slovom o zvykoch a rituáloch počas celého Štedrého dňa v Detve .

Detský folklórny súbor Podpoľanček sa s týmto programom, predstavil  v predvianočnom adventnom období  v Pliešovciach, Zvolenskej Slatine, na Vígľašskom zámku, kde koledami a vinšami privítali Mikuláša, ktorý deťom priniesol plný voz sladkých odmien.

Príjemnú vianočnú atmosféru naši koledníci pomohli dotvoriť  na detvianskom vianočnom jarmoku ale i na  jarmoku vo Zvolene, kde sa krásne tóny kolied rozliehali celým voňavým námestím.

Vážnosť a dôstojnosť akú si zasluhujú Vianoce a k ním patriace zvyky, ktoré sú dedičstvom a darom po našich predkoch ukázali deti krásnymi koncertami v rímskokatolíckom kostole v Detve a v evanjelickom kostole v Očovej.

 

POĎAKOVANIE


DFS Podpoľanček sa chce poďakovať MESTU DETVA za finančný príspevok vo výške 3500 € na zakúpenie krojového vybavenia súboru. Z finančnej dotácie bolo zakúpene pre potreby DFS Podpoľanček: 6 ks opaskov, 10 ks klobúčikov, 20 ks kabátikov, 16 párov čižiem, 18 ks sukieň, 8 ks spodní a 10 ks krodľov.

 

 

© 2023, obsah generovaný pomocou CMS Joomla!