Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Olympiáda z anglického jazyka 2023

 

Dňa 19.1.2023 sa v Centre voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo 33. ročníka Olympiády z anglického jazyka v kategóriách 1A, 1B, 2B, 2C2 a 2D.

   

  Toho roku sa olympiády zúčastnilo desať základných a dve stredné školy z detvianskeho okresu: ZŠ A. Vagača Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ s MŠ Krivec Hriňová, ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ J. Drdoša Vígľaš, ZŠ Kriváň, ZŠ M. Kolibiara Detvianska Huta, Gymnázium Detva a Spojená škola Detva (SOŠ a OA).     Cieľom olympiády je:

– prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v anglickom jazyku,

– rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť,

– zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov,

– umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni,

– prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ a SŠ.     V tomto ročníku okresného kola olympiády sa na prvom mieste v kategórii 1A umiestnila žiačka Katarína Výbošťoková zo Základnej školy J. J. Thurzu Detva, v kategórii 1B žiačka Lenka Ďuricová zo Základnej školy Kukučínova Detva, v kategórii 2B žiak Martin Michálik z Gymnázia Detva, v kategórii 2C2 žiačka Alexandra Celia Bleisch z Gymnázia Detva, a v kategórii 2D žiak Kristián Marko z Obchodnej akadémie Detva. Žiaci umiestnení na prvom mieste postúpili do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce pri ďalšom postupe.Celkové poradie:


1A

1. miesto - Katarína Výbošťoková -ZŠ J. J. Thurzu Detva  - 52 bodov 

2. miesto - Richard Hanus - ZŠ Kriváň - 48 bodov 

3. miesto - Alena Krahulcová - ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová - 47 bodov

Nikola Farbiaková - ZŠ Vígľaš - 45 bodov

Laura Hanzelová - ZŠ A. Vagača Detva - 43 bodov

Terézia Ďurčíková - ZŠ Slatinské Lazy - 38 bodov

Lukáš Chamula - ZŠ Obrancov mieru Detva - 36 bodov

Sára Golianová - ZŠ Kukučínova Detva - 32 bodov

Branislav Tršo - ZŠ s MŠ Školská Hriňová - 30 bodov

 

1B

 

1. miesto - Lenka Ďuricová - ZŠ Kukučínova Detva - 59 bodov

2. miesto - Jakub Farbiak - ZŠ J. Drdoša, Vígľaš - 58

3. miesto - Sára Malatinsová - ZŠ J. J. Thurzu Detva - 56 bodov

Nela Nôtová - ZŠ Kriváň - 49 bodov

Daniel Harvilčák - ZŠ Obrancov mieru Detva - 48 bodov

Vincent Staviščák - ZŠ Slatinské Lazy - 46 bodov

Samuel Sýkora - ZŠ A. Vagača Detva - 45 bodov

Petra Fašková - ZŠ s MŠ Krivec Hriňová - 43 bodov

Sebastián Chrin - ZŠ Detvianska Huta - 43 bodov

Terézia Paučová - ZŠ s MŠ Školská Hriňová - 42 bodov


2B


1. miesto - Martin Michálik - Gymnázium Detva - 51 bodov


2C2


1. miesto - Alexandra Celia Bleisch - Gymnázium Detva - 48 bodov


2D
 

1. miesto - Kristián Marko - Obchodná Akadémia Detva - 53 bodovzdroj: NIVAM
© 2023, obsah generovaný pomocou CMS Joomla!