Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Matematická olympiáda Z5 a Z9 2023

 

      Dňa 25. januára 2023 sa v Centre voľného času Trend uskutočnilo okresné kolo 72. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z5 (piaty ročník ZŠ) a Z9 (deviaty ročník ZŠ).

   

  Toho roku sa olympiády zúčastnilo šesť škôl z detvianskeho okresu: ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova, Detva, ZŠ Obrancov mieru,  ZŠ J. Drdoša Vígľaš, ZŠ s MŠ Krivec Hriňová a ZŠ Kriváň. Poslaním MO je:

 

 a) aktivizovať žiakov základných a stredných škôl v nadväznosti na výučbu matematiky v čase ich mimoškolskej činnosti;

b) vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti; c) prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v matematike a podporovať ich odborný rast;

d) prispievať k uvedomelej voľbe povolania, orientovať žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium matematiky a nadväzujúcich študijných odborov;

e) umožňovať učiteľom spätne využívať poznatky získané v MO na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

     Olympiády sa zúčastnilo 22 žiakov piateho ročníka a 13 žiakov deviateho ročníka. Úspešným riešiteľom olympiády je žiak, ktorý získa najmenej polovicu z celkového počtu bodov, ktorý je možné dosiahnuť (pre kategóriu Z5 je plný počet 18 bodov, pre kategóriu Z9 24 bodov). Kategória Z9 je postupová a úspešní riešitelia sa v prípade rozhodnutia organizátora krajského kola ďalej zúčastnia na krajskom kole olympiády, ktoré sa bude konať 28.3.2023. 

    Ďakujeme všetkým za účasť a taktiež ďakujeme učiteľom, ktorí opravovali testy žiakov.

 

Uspešní riešitelia:


Z5

1. miesto - Michaela Kmeťová -  ZŠ s MŠ Školská, Hriňová - 16 bodov

2. miesto - Hana Šufliarska - ZŠ Kriváň - 13 bodov

3. miesto - Ela Plavuchová - ZŠ Kukučínova, Detva - 12 bodov

Lukáš Tkáč - ZŠ Obrancov mieru Detva - 10 bodov

Nela Svoreňová - ZŠ Kukučínova Detva - 10 bodov

Samuel Šereš - ZŠ Kukučínova Detva - 10 bodov

Lukáš Paprnák - ZŠ s MŠ Krivec Hriňová - 9 bodov

Sára Mravcová - ZŠ Kriváň - 9 bodov

Šimon Křenek - ZŠ Obrancov mieru Detva - 9 bodov

Martin Kalamár - ZŠ s MŠ Školská Hriňová - 9 bodov

 

Z9

1. miesto - Terézia Ostrihoňová - ZŠ Kriváň - 12 bodov

1. miesto - Jakub Farbiak - ZŠ Vígľaš - 12 bodov
© 2023, obsah generovaný pomocou CMS Joomla!