Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

História

4. novembra 1974 sa otvorili „brány„ novozaloženého Mestského domu pionierov a mládeže v Detve ako štátne mimoškolské výchovno – vzdelávacie zariadenie. Zakladateľkou a prvou riaditeľkou bola p. Hilda Miháľová. Nakoľko toto zariadenie nemalo vlastné priestory, podmienky pre činnosť MsDPM vytvoril ZK ROH PPS Detva. Najprv to bola pracovňa pre jednu osobu o rozlohe 2 x 2,5 m, po dlhšom období s ďalšími pribúdajúcimi pracovníkmi pribudli aj ďalšie priestory. Okrem toho všetka krúžková činnosť sa taktiež robila v ZK ROH.

Prvý založený krúžok bol folklórny – tanečný, neskôr súbor Ratolesť o ktorý bol mimoriadny záujem zo strany detí, o čom nasvedčovalo prihlásených cez 80 žiakov ZŠ.  Zo začiatku pokiaľ sa našiel vhodný vedúci krúžku, jeho činnosť zabezpečovala riaditeľka zariadenia spolu s členkou folklórneho súboru Detva sl. Adou Harachovou – Hlávkovou. Krúžok sa prvý – krát prezentoval na folklórnom festivale na amfiteátri v Detve, kde zožal prvý úspech. Jeho pravidelnú činnosť ocenili nielen rodičia, ale aj funkcionári FF.

V snahe čo najefektívnejšie využiť voľný čas detí, záujmová činnosť sa ďalej rozvíjala a postupne pribúdali ďalšie krúžky : hudobný – sláčikové nástroje, z ktorého neskôr vznikla ľudová hudba Detvančok, bábkarský, modelársky, rezbársky, turistický, dychové nástroje, šachový, fotografický, klub dievčat, detvianska výšivka a iné. Tieto viedli kvalifikovaní externí pracovníci, ktorých vedenie zariadenia získavalo z radov mladých technikov, inžinierov zo závodu PPS, z radov učiteľov, ale aj rodičov detí a pracovníkov MsDPM, ktorých rady sa úmerne rozširovali. Títo zabezpečovali aj ďalšiu mimoškolskú činnosť žiakov a to organizovaním rôznych podujatí. Medzi najvýznamnejšie patrili :

-       Novoročné stretnutia pionierov s predstaviteľmi okresu, mesta a závodu

-        Lampiónové sprievody s veľkou účasťou detí a rodičov

-        Posedenia pod jedličkou

-      Stretnutia s Dedom Mrázom a Snehulienkou ktorých privážal záprah  koní vo vyzdobenom koči

-        Týždeň pionierskych aktivít

-        Posedenie pri čaji

-        Branný pretek

-        100 jarných km

-        Cyklistické preteky

-        Stop dopravným nehodám

-        Miss bábika a iné

 

Po zrušení malotriednej školy v Detve – Stavanisku, riaditeľka MsDPM p. Miháľová, požiadala Okresný národný výbor – odbor školstva vo Zvolene o pridelenie tejto bývalej školy pre potreby detí nášho mesta, na turistickú základňu, čomu bolo vyhovené. Po ročnej prestavbe budovy a kompletnom vybavení, sa v školskom roku 1976 – 77 slávnostne otvorila. Záujmové krúžky ju využívali na sústredenia a to hlavne folklórny a ľudová hudba, uskutočňovali sa rôzne podujatia športové, prírodovedné, kultúrne. Krásna poloha turistickej základne, jej vybavenie, umožnilo organizovať bohatú letnú činnosť a to výmenou detí z Hurbanova, Vimperku v Čechách, Maďarska, Poľska od Baltického mora, Nemecka. Tábory boli aj v Patinciach, Mikulove v Slovenskom Raji a inde. Vybratí, úspešní pionieri sa zúčastnili Medzinárodných táborov mieru.

Pre rozvíjajúcu sa činnosť priestory ZK ROH už nepostačovali, preto bolo nevyhnutné vybudovať nové zariadenie. Po 10 rokoch od založenia MsDPM sa v „akcii Z“ vybudovala nová budova a 24. apríla 1984 riaditeľka p. Miháľová za účasti predstaviteľov mesta a vedúceho odboru školstva ONV p. J. Ozana prestrihla pásku a MsDPM odovzdala pionierom mesta. Slávnostnú atmosféru vytvoril súbor Ratolesť a ľudová hudba Detvančok, ktorí boli držiteľmi viacerých ocenení nielen celoštátnych, ale aj medzinárodných.

V nových priestoroch našli uplatnenie krúžky umelecké, ale aj technické : dráhových, leteckých, lodných, plastových modelárov a neskôr krúžky výpočtovej techniky už pod vedením nového riaditeľa p. Milana Lakotu. Neskôr sa stala riaditeľkou p. Jana Kováčiková a MsDPM sa premenoval na Dom detí a mládeže. Ten v roku 1990 sa opäť premenoval na Centrum voľného času – Trend. Názov vzišiel z tanečnej veľmi úspešnej skupiny Trend, ktorá pracovala v zariadení.

Od založenia až podnes si svoje prvenstvo stále drží DFS Ratolesť a DĽH Detvanček. Nie menej úspešnými sú aj naďalej krúžky moderného tanca. TS Stings sa zúčastňuje rôznych súťaží nielen slovenského, ale aj európskeho  a svetového rozmeru, kde získali niekoľko ocenení – niekoľkonásobný Majster a Vicemajster Slovenska, Majster sveta a dvojnásobný Vicemajster sveta, druhý Vicemajster sveta. V zariadení okrem záujmovej činnosti sa naďalej pripravuje aj príležitostná činnosť s rôznorodým zameraním.

 

 

                                                 Hilda Miháľová – prvá riaditeľka MsDPM Detva

© 2023, obsah generovaný pomocou CMS Joomla!