Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Záujmové krúžky pre rok 2013/2014

Centrum voľného času TREND

v  školskom roku 2013/2014 ponúka pre žiakov základných škôl tieto záujmové krúžky:

 

         Moderný tanec

Vedúca: Mgr. Lenka Chamulová

Pod vedením tanečnej lektorky sa môžeš naučiť pohybové základy STREET DANCOVÝCH žánrov akými sú HIP HOP a DISCO. Krúžok sa zúčastňuje vystúpení na mestských akciách, súťažiach a smeruje deti do tanečnej skupiny Stings.

Počet hodín: 2 h týždenne

 

 

         Rybársky krúžok

Vedúci: Ing. Ladislav Slahučka

Ryby, rybky, rybičky patria do prírody. Ak máš aj ty prírodu rád, môžeš sa o nich niečo dozvedieť a naučiť – získať rybársky lístok.

Počet hodín: 2 h týždenne

 

         Detská ľudová hudba Detvanček

Vedúci: Roman Berky

Je súčasťou detského folklórneho súboru Ratolesť a sprevádza ho na všetkých podujatiach.

Počet hodín: 4 h týždenne

 

         Detský folklórny súbor Ratolesť

Vedúci : Mgr. Dana Rusinová, Bc. Zuzana Sujová

Už tradične zachováva kultúrne a folklórne tradície formou tanca a spevu. Účasť na mestských podujatiach, festivaloch. Okrem toho Ratolesť úspešne reprezentuje mesto Detvu doma i v zahraničí.

Počet hodín: 4 h týždenne

 

         FS Podpoľanec

Vedúci: Ing. Ján Matuška, Ing. Ján Sekereš, Bc.  Roman Malatinec, Mgr. Jaroslav Černák

Počet hodín: 4 h týždenne

 

         Prípravka DFS Ratolesť

Vedúca: Mgr. Michaela Matúšková

Tento krúžok je určený pre začiatočníkov, nácvik základných detvianskych krokov a prvkov s možnosťou postupu do DFS Ratolesť.

Počet hodín: 2 h týždenne

 

         Šachový krúžok pre začiatočníkov aj pokročilých

Vedúci: Gustáv László

Kráľovská hra zameraná na logiku a rozvoj logického myslenia. Krúžok sa okrem zdokonaľovania v tejto hre pravidelne zúčastňuje šachových turnajov s vynikajúcimi umiestneniami.

Počet hodín: 2 h týždenne

 

         Roztlieskavačky

Vedúca: Mgr. Lenka Chamulová

Športovo – tanečné choreografie s gymnastickými prvkami.

Počet hodín: 1 h týždenne 

   

         Počítače hrou

Vedúci: Ľ. Paprčková

Cieľom tohto krúžku je oboznámenie s grafickými editormi – skicár, logomotion, IrfanView..... úprava obrázkov – retušovanie, animácia, efekty, tvorba panorámy, 3D obrázky ...

Počet hodín: 2 h týždenne

•         Počítače hrou

Vedúci: mgr. Jamnická

Cieľom tohto krúžku je oboznámenie s grafickými editormi – skicár, logomotion, IrfanView..... úprava obrázkov – retušovanie, animácia, efekty, tvorba panorámy, 3D obrázky ...

 

Počet hodín: 2 h týždenne

 

         Spoločenské  tance

Vedúci : Juraj Fáber

Cieľom krúžku je naučiť sa základom štandardných spoločenských tancov ako je valčík, polka, tango ..... latinsko – amerických, napr. samba, ch – cha, rumba, jive.

Počet hodín : 2 h. týždenne

   

         Internet klub

 

Cieľom klubu je podporiť deti v zdokonaľovaní sa pri práci s internetom. Využívanie internetu pri vypracovávaní domácich úloh a projektov.

 

         Herňa klub

Vedúci : pedagogickí pracovníci CVČ Trend

Cieľom herne je spontánne využiť svoj voľný čas, kde majú deti zabezpečený animačný program pod pedagogickým dozorom.

 

         Klub hier pre deti 1. – 4. ročník ZŠ

Vedúci : pedagogickí pracovníci CVČ Trend

Cieľom klubu je využiť svoj voľný čas, ktorý môžu deti tráviť pri spoločenských hrách .....

 

         Ping – pong klub pre deti a dospelých

 

Možnosť využiť ping – pongovú herňu pre trávenie voľného času deti a rodičov

 

 V  školskom roku 2013/2014 ponúkame pre deti materských škôl tieto záujmové krúžky:

 

         Ratoliestky – ľudový tanec pre deti vo veku 5 – 6 rokov MŠ

Vedúca: Mgr. Dana Rusinová

Naučíme deti ľudové piesne a základy ľudových prvkov s možnosťou postupu do DFS Ratolesť. Možnosť vystúpení na podujatiach.

Počet hodín: 1h týždenne

 

         Moderný tanec pre deti vo veku od 4 – 6 rokov MŠ

Vedúca : mgr. Lenka Chamulová

Budeme sa učiť tancovať na rôzne rytmy... Budú to kubánske rytmy, rytmy HIP – HOP, hitovky....Rodičia sa určite potešia pri vystúpení svojich detí na rôznych podujatiach CVČ Trend.

Počet hodín: 1h týždenne

 

         Tancujúce drobce – ľudový tanec pre deti vo veku od 3 – 4 rokov MŠ

Vedúca : Mgr. Dana Rusinová

 Hravou formou rozvinieme u detí rytmicko – pohybové schopnosti, základy pohybovej kultúry pomocou detských hier.

Počet hodín: 1h týždenne

 

         Veselé žabky – pre deti vo veku od 1 – 3 rokov

Vedúce: Mgr. Michaela Matúšková

Aj najmenšie batoľatá sa radi hýbu, skáču, hrajú sa a tešia pri hudbe... Určite zvládnu jednoduché pohybové hry a aktivity, pri ktorých sa rozvíja nielen ich fyzická zdatnosť, ale i motorika, myslenie. Mamičky môžu byť na celom priebehu cvičenia a keď chcú môžu sa aj zapojiť.

Počet hodín: 1h týždenne

  

Prihlášky do záujmových útvarov ako aj bližšie informácie získate v Centre voľného času – Trend, Obrancov mieru 7, Detva, príp. na t. č. 045 / 54 55 529 alebo  e-mailom   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Termín podania prihlášok do 14. 09. 2013

 

 

 
© 2023, obsah generovaný pomocou CMS Joomla!