Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zmluvy 2014 - 2022

2022

Zmluva Regionálny úrad školskej správy


2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mesto Detva

Zmluva Orange

Zmluva o prenájme tlačiarne

Zmluva o zabezpečení predmetových olympiád

2020

Dohoda UPSVAR 2021

Zmluva o spolupráci DTF team

Zmluva o poskytnutí dotácie mesto Hriňová

Zmluva o zabezpečení predmetových olympiád

 

2019

 

Zmluva o darovaní - Slovenský šachový zväz

Dodatok k zmluve o nájme ZŠ J. J. Thurzu

Zmluva o spolupráci DTF team

Dodatok k zmluve o prenájme tenisovej haly

Zmluva o poskytnutí dotácie 

Zmluva o zabezpečení a financovaní predmetových olympiád 

 

 

2018

Zmluva o vytvorení diela

Zmluva o vyplatení príspevku

Zmluva o prenájme nebytových priestorov ZŠ Obrancov mieru

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - ZŠ J. J.. Thurzu (telocvičňa)

Zmluva i poskytnutí dotácie - Mesto Detva

Zmluva o prenájme so servisnými službami

Zmluva o prenájme priestorov - ZŠ s MŠ A. Vagača

Zmluva o poskytnutí dotácie - Obec Klokoč

Zmluva o poskytnutí dotácie - Mesto Detva

Zmluva o prenájme tenisovej haly SPORTYS

Zmluva o spolupráci DTF team

Zmluva o poskytnutí dotácie - Mesto Hriňová

Zmluva MINV SR


2017

Finančná dotácia mesto Hriňová

Zmluva MINV SR

Finančná dotácia obec Dúbravy

Finančná dotácia obec Stožok

Zmluva o poskytnutí dotácie mesto Detva

Zmluva o poskytnutí dotácie obec Očová

Zmluva o poskytnutí dotácie obec Klokoč

Zmluva o poskytnutí dotácie - Mesto Detva

Zmluva o poskytovaní trénerských služieb

Zmluva o nájme - ZŠ Kukučínova, Detva


2016

Finančná dotácia - mesto Hriňová

Prenájom - ZŠ A. Vagača, Detva

Dodatok č. 1 k zmluve - ZŠ A. Vagača, Detva

MVSR - Okresný úrad BB - organizácia olympiád a súťaži

Prenájom MFK Detva

Finančná dotácia - mesto Detva

Finančná dotácia - obec Očová

Zmluva s ZP Dôvera

Nájomná zmluva IV. ZŠ

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ

Zmluva v zmysle zákona 116/1990 Z. z. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov - ZŠ Kukučínova, Detva

Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme športovej haly

Zmluva v zmysle zákona 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov - ZŠ A. Vagača, Detva

Zmluva č. P-3783133000 o využívaní elektronických služieb

Zmluva v zmysle zákona 116/1990 Z. z. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov - ZŠ Obrancov mieru, Detva

 Zmluva v zmysle zákona 116/1990 Z. z. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení nesk. predpisov - Letný štadión

Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme - KC Andreja Sládkoviča v Detve

Dodatok č. 2 k zmluve o penájme - Technické služby, Detva

 

2015

Zmluva o podnájme nebytových priestorov 2ZS

Zmluva o vypôžičke FS Podpoľanček

Rámcová kúpna zmluva - kancelárske potreby

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 169/2015/CE

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 114/2015/CE

Zmluva o poskytnutí dotácie BBSK 1

Zmluva o poskytnutí dotácie BBSK 2

Nájomná zmluva - Š

Športová hala

Nájomná zmluva - Technické služby

Nájomná zmluva - KC A. Sládkoviča

Nájomná zmluva - Základná škola Obrancov mieru, Detva

Dodatok č. 1 - Športová hala

Kúpna zmluva

Dodatok č. 1 Technické služby

Nájomná zmluva - ZŠ J.J.Thurzu, Detva

 

2014

Dohoda o poskytnutí priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov 3.ZS

Zmluva o podnájme Technické služby

Zmluva o prenájme Športová hala

Zmluva č. 16/2015 KŠÚ

 

 

© 2023, obsah generovaný pomocou CMS Joomla!