Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Timravina studnička 2017

 

Timravina studnička

 

Dňa 24. októbra 2017 sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve za organizácie Centra voľného času Trend uskutočnil XXI. ročník súťaže v umeleckom prednese prózy - Timravina studnička.

           Toto podujatie usporadúvané každoročne na jeseň na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy je jedinou súťažou na Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne pôvodná slovenská próza. Poslaním a cieľom súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči a poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby.

           Každý rok sa tohto podujatia zúčastňuje väčšina základných škôl z okresu. Toho roku to nebolo inak a svoje školy prišlo zastúpiť spolu 17 žiakov zo škôl ZŠ J. Drdoša, Vígľaš, ZŠ J.J.Thurzu, Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva a ZŠ Obrancov mieru, Detva.

 

Timravina studnička je postupová súťaž a víťaz z každej kategórie postupuje priamo do celoslovenského kola. Tradične sa súťaží v troch kategóriách, podľa veku žiakov a tu už sú tohtoročné víťazky, ktorým samozrejme srdečne gratulujeme:

 

I. kategória:  2.-4. ročník ZŠ

 

1. Slávka Rapčanová                       ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Barbora Baumannová                    ZŠ J. J. Thurzu, Detva

3. Silvia Gáborová                             ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

 

           

II. kategória:5.-6. ročník ZŠ

 

1. Barbora Malatincová                  ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Emma Kubečková                         ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

3. Karolína Kučerová                        ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

 

 

III. kategória:  7.-9. ročník ZŠ

 

1. Ema Matrtajová                           ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Lucia Emília Hanková                   ZŠ Obrancov mieru, Detva

3. Alena Fulajtárová                           ZŠ J. Drdoša, Vígľaš


© 2022, obsah generovaný pomocou CMS Joomla!