Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Slávik Slovenska 2019


Okresného kolo -  Slávik Slovenska 2019

 

 

      Dňa 15.5.2019 sa konalo v ZUŠ Hriňová okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Každoročne je táto súťaž v našom okrese organizovaná ZUŠ Hriňová v spolupráci s CVČ Trend, Detva. Je rozdelená do troch kategórii, v ktorých toho roku súťažilo 26 súťažiacich od prvého po deviaty ročník ZŠ.

      Do súťaže sa zapojilo 7 základných škôl z okresu Detva a 4 ZUŠ.

Na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Poltári dňa 29. mája 2019 o 8:30 hod., postupuje  víťaz (1. miesto) každej  kategórie.

 

 

Poradie:       

 

 

I. kategória:  1. - 3.  ročník ZŠ a ZUŠ

 

Meno súťažiaceho                                               Škola

 

         1. Karolína Buzáková                                     ZŠ J. J. Thurzu, Detva

         2. Kassia Sibylová                                          ZUŠ Hriňová

         3. Pavel Ľupták                                                ZŠ Jána Drdoša Vígľaš

 

II. kategória: 4. - 6. ročník ZŠ a ZUŠ

 

 Meno súťažiaceho                                               Škola

 

1. Katarína Trebuľová                                      ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2 . Alexandra Klimová                                      ZŠ Jána Drdoša Vígľaš

3 . Nela Hanesová                                            ZUŠ Detva

 

III. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ a ZUŠ  


Meno súťažiaceho                                               Škola

 

1.     Magdaléna Malatincová                            ZŠ Kukučínova, Detva

2.     Viktória Melicherčíková                             ZŠ Obrancov mieru Detva

3.     Ľubomír Ilčík                                              ZŠ s MŠ Školská Hriňová

 

 

Odborná porota súťaže Slávik Slovenska 2019:

 

predseda - Mgr. art. MgÁ. Oľga Budinská ArtD.
členovia   - Mgr. art. Marián Švoňava

                  Veronika Spodniaková


Hudobný sprievod zabezpečovala Lenka Václavíková.

© 2022, obsah generovaný pomocou CMS Joomla!